Att spärra en varning

5 kommentarer
5 maj 2010 21:29

På vitalis, under föreläsningen om patientdatalagen i praktiken, blev jag påmind om dilemmat med möjligheten att spärra varningar. En klok IT-nisse från östergötland(?) nämnde spärrning av VMI i förbigående, vilket innebär att det självklart måste finnas fler i sverige som handskas med detta nu.

Jag är inte direkt entusiastiskt över att koda om varningshanteringen i takecare kan jag ju först och främst säga. Ok att varje varning som läggs upp ägs av en vårdenhet där den skapades, men det har aldrig varit avsikten att kunna ”gömma” denna informationen för andra vårdenheter. Det är snarare en feature att andra vårdenheter inte har behövt ”dubbeldokumentera” samma varning och det har fungerat utan anmärkelser under flera år.

Problem uppstår då när patienten PLÖTSLIGT får möjligheten att inkludera VMI i en spärr för att skydda känslig data. Jag tror nämligen inte att någon som arbetat med takecare har tänkt på att detta skulle kunna ske. Om de vetat detta så borde de ju för säkerhets skull ha lagt upp samma varningar på sin egen vårdenhet, för vilken dag som helst kan ju varningar som råkat skapats på andra vårdenheter spärras! Eller hur ska vårdpersonal annars handskas med detta?

För att vi inte ska behöva dubbeldokumentera alla varningar, så kanske vi skulle ta bort varningsfunktionen helt? Vägverket sätter t.ex inte upp ”varning för vilt” på varenda liten skogsväg, vilket fungerar bra, man använder common sence och kör försiktigt ändå. Om de dock hade haft skyltar överallt och någon av skyltarna skulle varit ”spärrad” så hade jag ju gasat på lite extra då jag tolkat det som att det inte fanns vilda djur där. Särskilt om jag sett skylten där tidigare, och den nu var bortplockad för mig.

VMI är i många fall inte bara till för patientens skull, utan för vårdpersonalens också. Ska patienten ha rätt att spärra en varning som en läkare lagt upp i journalen i syfte att varna sina kollegor? T.ex varning för blodsmitta? Det är ju för vårdpersonalens säkerhet dessa finns. Hur väger man vårdpersonalens säkerhet gentemot patientens integritet? Nu ska ju vårdpersonalen använda common sence även om inte varningen finns i journalen, men hela varningsfunktionen förlorar väl än mer trovärdighet. Jag tycker det är vansinnigt.

Snälla, bör inte lagen undanta denna typ av information, innan incidenter behöver ske. Allt för hög risk att ha en funktionalitet som detta för att det kan motiveras. Hur resoneras det i resten av sverige?