Egen hälsoinformation

Skriv en kommentar
8 februari 2012 16:59

Det sker ständiga framsteg kring hur den digitala tekniken kan användas inom sjukvården. Sydkoreanska forskare arbetar till exempel med hur vanliga smartphones kan användas för avancerad diagnostik, se till exempel hos DN. En droppe blod skulle kunna räcka för att upptäcka cancer och diabetes.

Redan nu kan man använda smartphonen för att mäta till exempel sömn, hjärtfrekvens och hur mycket man rör sig. Det är enkelt att samla in stora mängder hälsodata, vilket på sikt kommer att kunna förändra vården i grunden. Istället för att bara gå igenom hälsan under läkarbesöket kommer patienten att kunna samla in noggranna observationer av sig själva under långa perioder.

Det här är inget nytt, utan har varit på gång under en längre tid. Det som är den stora utmaningen för vården, som bland annat Fredrik Hed skriver i Läkemedelsvärlden, är att få en koppling mellan den information som patienten samlar in och sjukvården. Troligen kommer människor att samla in information långt innan de blir sjuka, kanske som en del av sin träning, kanske bara för säkerhets skull. För många kommer det att vara viktigt att kunna dela med sig av hälsoinformationen till sjukvården om de blir sjuka.

Det kommer att innebära att sjukvården får mindre kontroll över hur patienten samlar in sin hälsoinformation. Många personer kommer redan att ha etablerat vanor och rutiner kring att samla in hälsoinformation, som de inte kommer att vara beredda att förändra. Därför borde sjukvården redan nu fokusera på att skapa möjligheter för patienter att dela med sig av sin hälsoinformation, oavsett var den kommer ifrån.

Kommentering är avstängt.