Internationella innovationsidéer

Skriv en kommentar
5 mars 2012 20:15

Runt om pågår arbete med att använda ny teknik för att förbättra vården och ge mer makt åt patienter. I Nederländerna finns Radboud REshape & Innovation Centre vid Radboud University Nijmegen. Centret tittar på hur sociala nätverk och ny teknik kan förbättra patienternas situation.

Ett exempel är ett nätverk för unga cancerpatienter, AYA4. Innehållet i nätverket styrs helt och hållet av medlemmarna själva och har varit ett stort stöd för unga cancerpatienter och deras anhöriga. Smart nog tog centret hjälpt av en dejtingsajt för att utveckla logiken kring hopmatchningen av  patienter med samma frågor, funderingar och intressen. Det är klokt att inte försöka uppfinna allt på nytt.

I Guardian berättar centrets chef, Lucien Engelen, om de idéer och projekt centret jobbar med. De har utvecklat säkra videosamtal mellan läkare och patient, som inte kräver någon speciell hårdvara. Patienten kan ”träffa” läkaren hemifrån för de flesta av läkarbesöken. Idéerna är absolut inte unika.  Ett liknande projekt finns i Sverige. Maria Granberg, kurator vid ungdomsmottagningen i Huddinge, tog fram en tjänst där videosamtal användes vid stödsamtal med unga tjejer. En lyckad och prisbelönt tjänst.

En annan tjänst som Radboud-centret har tagit fram är en app för att hitta närmaste hjärtstartare. Motsvarande svenska tjänst är hjärtstartarregistret. I Australien finns HeartAttackHelp och i Storbritannien finns AED Locator.

Det är ju givet att liknande idéer dyker upp på flera ställen samtidigt. Behoven är likartade och tekniken är universal. Men istället för att alltid tänka ut egna idéer skulle vården kunna lära sig och inspireras av andra länder. Och många av de vårdinnovationer som tas fram här i Sverige borde kunna vara intressanta för export.

Informationshantering är vårdens stora utmaning

Skriv en kommentar
22 februari 2012 11:13

Patienter får räkna med att dela med sig av data om sig själv till sjukvården för att få god vård, eftersom behandlingar alltmer kommer att bygga på sammanställningar av omfattande information.

Mats Olsson från Kairos Future berättade om vårdens digitala framtid på ett seminarium som anordnades av Läkemedelsvärlden i måndags. Han pratade om digitaliseringen av sjukvården, och framför allt den explosion av datainsamling som kommer att ske i vården.

Det handlar om att patienternas egeninsamlade hälsoinformation kommer att bli allt viktigare. Det görs också stora framsteg kring att göra kontinuerliga mätningar på patienter. Mats Olsson tog bland annat upp CardioMEMS, en liten sensor som opereras in vid kranskärlen och som mäter blodgenomströmningen. Det gör att till exempel behov av medicin kan följas i realtid. Stora framsteg gör också DNA-sekvensering mer tillgänglig. Det senaste genombrottet är MinION, en liten och relativt billig USB-driven DNA-sekvenserare. Annat som händer är virtuella kliniska prövningar. Patienterna finns på olika sjukhus i världen, bara deras data samlas in.

Därför är också vårdens stora utmaning informationshantering snarare än ett vetenskapligt problem, poängterade Mats Olsson. Det är enorma datamängder som ska hanteras. I Sverige är vi tyvärr fastlåsta i befintliga system. För att vi verkligen ska kunna ta stora steg framåt måste vi lösgöra oss ur de strukturer som har byggts upp under lång tid, till exempel journalsystem som finns i vården idag, som Mats Olsson liknade vid stentavlor.

En ständigt aktuell fråga är hur tillgängligheten ska kunna säkras. Hur ska lågutbildade äldre utan smartphones kunna ta del av framstegen? För det ironiska är ju att det ofta de mest störst vårdbehov som har minst tillgång till de tjänster som skulle kunna hjälpa dem. Det är en knäckfråga för framtidens sjukvård!

Sammanhållna journalsystem

Skriv en kommentar
14 februari 2012 17:19

DN skriver idag om sammanhållna journalsystem i Stockholm. Som det verkar från artiklarna är allt i journalsystemet Take care tillgängligt för alla anställda på de anslutna vårdenheterna, oavsett deras yrkesroll. Som patient kan man spärra uppgifter, vilket också allt fler väljer att göra, men det är få enheter som informerar om den möjligheten.

Det finns fördelar med att ett sammanhållet journalsystem. Det är till exempel lättare för en läkare att se vilka mediciner en patient har, vilka behandlingar den har gått igenom och om den sökt för liknande problem tidigare.

Men för att det ska fungera måste utvecklingen av journalsystemet ske utifrån genomtänkta scenarier. Vad ska till exempel en vårdadministratör ha behörighet att se? Vilka uppgifter behöver vara lättillgängliga för olika personalgrupper? Hur ska en patient kunna spärra tidigare journaluppgifter, och hur ska den kunna lyfta spärren vid relevanta tillfällen utan att släppa lös uppgifterna för alla? Hur ska uppgifterna sorteras så att det inte blir en överväldigande massa av information?

Thérèse Erikssons kommer med ett vettigt förslag i sin blogg Tankestormar: Låt de patienter som vill ansluta sig till den sammanhållna journalen. Utgå helt enkelt från patientens behov och önskemål. Då faller det på vården att förklara värdet med den sammanhållna journalen. Kanske man samtidigt kan låta patienten välja vilka tidigare journalhändelser som ska ingå i den sammanhållna journalen?

DN 1 och 2

Egen hälsoinformation

Skriv en kommentar
8 februari 2012 16:59

Det sker ständiga framsteg kring hur den digitala tekniken kan användas inom sjukvården. Sydkoreanska forskare arbetar till exempel med hur vanliga smartphones kan användas för avancerad diagnostik, se till exempel hos DN. En droppe blod skulle kunna räcka för att upptäcka cancer och diabetes.

Redan nu kan man använda smartphonen för att mäta till exempel sömn, hjärtfrekvens och hur mycket man rör sig. Det är enkelt att samla in stora mängder hälsodata, vilket på sikt kommer att kunna förändra vården i grunden. Istället för att bara gå igenom hälsan under läkarbesöket kommer patienten att kunna samla in noggranna observationer av sig själva under långa perioder.

Det här är inget nytt, utan har varit på gång under en längre tid. Det som är den stora utmaningen för vården, som bland annat Fredrik Hed skriver i Läkemedelsvärlden, är att få en koppling mellan den information som patienten samlar in och sjukvården. Troligen kommer människor att samla in information långt innan de blir sjuka, kanske som en del av sin träning, kanske bara för säkerhets skull. För många kommer det att vara viktigt att kunna dela med sig av hälsoinformationen till sjukvården om de blir sjuka.

Det kommer att innebära att sjukvården får mindre kontroll över hur patienten samlar in sin hälsoinformation. Många personer kommer redan att ha etablerat vanor och rutiner kring att samla in hälsoinformation, som de inte kommer att vara beredda att förändra. Därför borde sjukvården redan nu fokusera på att skapa möjligheter för patienter att dela med sig av sin hälsoinformation, oavsett var den kommer ifrån.

Start-up-tips

Skriv en kommentar
31 januari 2012 16:29

Idag publiceras boken Start-up Now – A guide from the Seedcamp 2011 participants, en snabb genomgång av problem och lösningar som olika teknik- start-up-företag har tagit sig igenom i uppstarten. Boken är gratis, och intressant för alla som har funderingar på att göra verklighet av en affärsidé.

Tyvärr lyser vård- och hälsostart-ups med sin frånvaro, med undantag för iDo24, en tjänst för att kolla upp hudutslag via sin mobil. Förhoppningsvis kommer det att finnas fler vård-start-ups i kommande event. Det finns många spännande innovationer och idéer som skulle kunna platsa i de sammanhangen!

Vikten av gott bemötande

Skriv en kommentar
30 januari 2012 16:31

En ny studie visar att ett gott bemötande inom vården är viktigt för patientens upplevelse av tillfrisknande, skriver DN idag. Det är absolut inte den första studien som visar på en koppling mellan empatiskt bemötande och bättre resultat. Dagens Medicin rapporterade förra året om en studie som visade att diabetespatienter med empatiska läkare fick bättre provresultat.

Sambandet kan kännas självklar, men uppfattningen har tyvärr inte nått ut till alla inom vården. Ännu lever idén att otrevliga och arroganta läkare är de skickligaste. Hälften av alla enskildas klagomål till Socialstyrelsen handlar om brister i kommunikationen. Patienter riskerar att drabbas av ett så fullkomligt oempatisk bemötande som det Cherin Awad berättar om på sin blogg.

Det goda bemötandet måste också tas in i eHälso-området. Det handlar till exempel om att göra tjänster som är lättillgängliga och går att förstå för alla, för att minimera risken för problem i kommunikationen. Det handlar om att erbjuda en mänsklig kontakt när det behövs. Det handlar slutligen om att ta fram de tjänster som patienterna faktiskt behöver. Lösningen är, precis som i det fysiska mötet med läkaren, att patienten står i centrum för all utveckling av eHälso-tjänster.

Välkommen hit!

2 kommentarer
26 januari 2012 12:37

Mycket händer inom IT-området i vården. Stora, nationella projekt och små innovatörer arbetar ständigt med att utveckla tjänster för Hälsa och sjukvård. Jag kommer i den här bloggen att skriva om nyheter och innovationer och om vad förändringarna innebär för användaren, både för patienter och för vårdpersonal.

Jag har min bakgrund bland annat på OmVård.se. Därifrån tar jag med mig vissheten om att patientens behov alltid måste stå i centrum, oavsett om det handlar om att få information om sin vårdcentral eller sjukhus, om att dela med sig av de egna erfarenheterna av vården eller om att få tillgång till sin egen hälsoinformation.

Jag tror starkt på öppenhet inom vården och att uppstickare inom vården har en viktig uppgift för att driva utvecklingen framåt. Samtidigt behövs de stora nationella satsningarna för samordningen. Därför kommer jag att ha ögonen på alla typer av projekt, satsningar och utvecklingsområden, både små, privata och stora, offentliga. Och allt däremellan!