Digital agenda för vård och omsorg.

Skriv en kommentar
4 februari 2011 10:36

Amerikanska ” The President’s Council of Advisors on Science and Technology” (PCAST) lämnade i december 2010 en rapport till presidenten som beskriver behoven av utveckling av en nationell lösning för utbyte av hälsodata och med särskild betoning på att lösningen skall baseras på ett gemensamt ”medicinsk språk” och att det skall finnas en strukturerad metadatatagning som säkerställer integritet och säkerhet. Rapporten heter ” Realizing the Full Potential of Health Information Technology to Improve Healthcare for Americans: The Path Forward” och det går att hämta den på följande länk, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-health-it-report.pdf .

Rapporten är extra intressant genom att den har tagits fram av en brett förankrad expertgrupp och inte enbart av intressenter inom vården med ev egenintresse av att lyfta fram egna lösningsmodeller eller med förutfattade meningar om vad moderna lösningar faktiskt kan åstadkomma.

Vad som också är intressant är att behoven av “near real time” vårdinformation accentueras. Utvecklingen av vårdens kvalitet och processer är beroende av att hälsodata finns tillgänglig för forskning och metodutvärdering. Som patient i ”karriären” tycker jag det är skrämmande att vi i Sverige ännu inte har sådan hälsoinformation värd namnet tillgänglig för forskare, resultatuppföljning och metodanalys.

Låt oss hoppas att Anna-Karin Hatt och arbetet med den digitala agendan tar intryck av rapporten och säkerställer att vi också i Sverige får samma breda underlag inför nästa digitala agenda för hälso- och sjukvården.

Ett svar till “Digital agenda för vård och omsorg.”

  1. [...] att nödvändig förändring tar för lång tid. Ulf Jacobsson betonar den kritiska situationen på IT i Vårdens blogg. Där skriver han att vi i Sverige inte har hälsoinformation värd namnet tillgänglig för [...]

Kommentera inlägget

Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

Var god skriv in texten du ser nedan:

XHTML: Ni kan använda er av följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>