Hur är det ställt med paradigmskiftet?

Skriv en kommentar
6 mars 2008 01:01

Olle Odehammar säger, med all rätt, att han inte sett till något paradigmskifte i vården. Men ett paradigmskifte är på gång, vi är i början och utlösaren är informations- och kommunikationsteknologin.

Vad menas med paradigmskiften?  Jo, enkelt uttryckt att ”gamla rutiner sätts ur spel och att nya gäller”! Med den definitionen har vi inte kommit speciellt långt inom vården. Vi för in modern teknik i gamla organisationsmodeller dvs hierarkiskt styrda stuprörsorganisationer och vi förändrar inte arbetssätt utan för in it-stöd i nuvarande sätt att arbeta utan att ta till vara it´s möjligheter.

Och Gösta Malmer säger att vårdpersonalen måste med har han också alldeles rätt. Vem/vilka ska annars förändra verksamheten? Dessvärre verkar det som om vårdens personal inte känner ansvar för IT-frågorna. Inte så konstigt de har inte blivit involverade tidigare utan presenterats den ena lösningen efter den andra. Missnöjet är stort ute i vården med hur IT fungerar och stödjer arbetet, det visade både Vård – IT-kartan från Users Award och den enkät Vårdförbundet skickade ut till ett antal av sina medlemmar för ungefär ett år sedan.

Det är hög tid att börja fundera över vad som krävs för att vårdens personal ska kunna vara delaktiga i att effektivisera, säkra och underlätta sitt arbete med stöd av tekniken. Har de tillräckligt med kunskaper om IT? Behärskar de IT-terminologin? Har de vana vid att beskriva processerna i arbetet? Är några frågor att fundera över. Ytterligare en viktig grupp är medborgarna. Hur vill de ta kontakt med vården? Hur ser de på åtkomsten till dokumentationen? Osv.

Det är dags att ”tänka om” det finns nog ingen återvändo!

Kommentera inlägget

Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

Var god skriv in texten du ser nedan:

XHTML: Ni kan använda er av följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>