Dantes Inferno: Vilket varv mot helevetet befinner sig vården på?

Skriv en kommentar
12 september 2011 13:07

En nära anhörigs debacle i en pågående vårdprocess, blir fonden för diskussion om öppenhet och förtroendeskapande processer. När maktförskjutning sker, blir de påverkade aktörerna oroliga för sina nya roller. Att vi som individer, anhöriga, patienter vill bidra till en bättre och fungerande vård och omsorg är gjutet. Dessutom ställs gängse invanda normer och värderingar på sin spets när nya former av kommunikation uppstår. I dagens artikel i SVD, framkommer det att vi patienter lämnar digitala spår i våra möten med vårdpersonalen, både text, bild och ljud och ibland direktuppkopplade livesändingar (Skype) till  anhöriga och familjer. Området är minerat, och det skapar oro i systemet, enligt Läkarförbundets ordförande.

Utgångsläget måste vara att större öppenhet i processen är av godo, tillika att alla aktörer ges mer samspelt och gemensamt agerande där kommunikation i alla nivåer är centrala. Det är i detta, som vi som anhöriga och patienter ser vår roll i skådespelet.  Det är vetenskapligt bevisat att man skapar en bättre läkningsprocess om man känner sig trygg, får möjlighet att få förståelse för skeendet i samklang med utförarna, samt att omsorgen, förbönen och ‘kärleken’ från nära och kära stärker. Livsgnistan, esperin ökar logaritmiskt när man kan ha sin sociala cirkel invävd.

connected patient

Att införa förbud mot kommunikation, är sällan en bra väg när det gäller och hantera förtroendeskapande relationer. Eftersom ämnet är hett, och omdebatterat blir känslorna svallande, men det är också rätt nytt att vi som patienter fått möjligheten att liksom min mor vara uppkopplade när vi är sjuka. Att skypa, twittra, facebooka, blogga och öppet beskriva hur man blir behandlad är givet en möjlighet som vi som anhöriga och patienter gärna vill ha. Detta både för belysa ‘mal practice’ när man som individ känner sig låst i Kafkianska processer utan utväg. Men även för att skapa självhjälps mekanismer, där personer i liknande situationer kan få förtroende och medkänsla, när man går igenom något svårhanterligt i livets skeende. Där är givetvis patientslikeme.com ett lysande exempel, men det finns många fler. Oavkortat så blir det svårt att ‘stänga’ öppningen i muren. Vi individer kommer agera för vårt bästa, och för våra medmänniskors väl och ve. Dokumentation av utförarens vardag sker i alla utrymmen av vår verklighet idag. Alltifrån privata samtal mellan makthavare som hamnar i wikileaks, video upptagningar av upplopp, eller rent av komiska arbetssituationer uppspelade på youtube.

Visselblåsare inom en organisation, tillika individer och kanske patienter/anhöriga kommer, och gör redan idag stora steg för öppenheten. Bra exempel är Arvin som driver kampen från fotfolkets perspektiv runt patientsäkerheten kontrasterande beslutfattande och prioriteringar av vårdens resurser.

Om vårdutförarna ser oss individer som aktiva bidragsgivare för en bättre vardag, blir förtroendet mellan fotfolket och den sjuke uppenbart mycket bättre, trots att vi som überupplysta patienter ibland får slängar av ‘den inbillat sjuke‘, eftersom vi inte kan tolka de data vi suger i oss. Vi är proffs på vår upplevelse, men amatörer i möjligheterna att tolka signalerna mot den fond av kunskap som sitter i skråbildningens praktik. Här blir samtalet och den kontinuerliga konversationen med olika medel central.

Jag tror att förbud direkt kommer motverka öppenhet! Det betyder inte att vi fritt skall filma och direktsända från alla hörn i vår verklighet. De etiska normerna för vårt gemensamma sociala utrymme måste ges enkla spelregler, där vi troligen idag inte vet exakt hur de ser ut. Liksom hanteringen av mobiltelefoner i publika miljöer, eller hanteringen av Facebook på jobbet. Sunt förnuft växer fram från alla vi som befolkar verkligheten. Läkare som är aktiva på nätet skapar ihop med oss patienter och anhöriga en möjlighet till kontinuerligt lärande. Det samma gäller ledare som agerar utifrån öppet ledarskap, som direkt motverkar maktfullkomlighet, mutor och härvor.

Kommentera inlägget

Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

Var god skriv in texten du ser nedan:

XHTML: Ni kan använda er av följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>