Superkrafter, när perspektiven ändras!

Skriv en kommentar
27 maj 2011 16:04

Att födas är en stark upplevelse! I vår start till verkligheten har sedan 300 år en profession verkat för en säkrare ankomst, och speciellt i vårt lilla land har dessa barnmorskor skapat ett synnerligen starkt skrå. Trovärdigheten är fortfarande stark hos medborgaren, och den egna självkänslan hos dessa kvinnor ( och c:a 40st män enligt statistiken), men de är liksom alla andra praktiker utsatt för en omvärld som förändrar vardagen. Att blicka in i framtiden och utröna huruvida vi kommer fortsätta vilja födas fram naturligt eller klonas fram i fabriker, kan bara sättas upp på Hollywood pianot i olika dystopiska framtider. Känslan är dock att über-uppkopplade föräldrar idag kör app hysterier för att skanna sin gravitet och monitorera (exempelvis med 1177 senaste Graviditets kalender app) och förmedla glädjen när underverket skett. Få saker, kan få oss så engagerade som möjligheten att få bli föräldrar, eller svårigheten när detta inte går enligt ramarna. Och det är just ramarna vi naggar på när det gäller naturen, eftersom vi flyttar fram allt senare och senare.

Liksom många andra professioner inom vård och hälsa står denna centralgestaltning inför starka krafter som påverkar hur deras skrå skall kunna förstärkas eller urvattnas (Av-professionaliseringen är inte unik för detta skrå, Martin Timell effekten finns överallt) . Ett synligt behov finns att deras överhörning av trenderna i samhället och konversationerna behöver stärkas före, under och efter deras operativa vardag. När hemleverans och självvård för födande blir appifierat och uppkopplat via olika smarta sensorer du kan köpa på Clas Olsson och nyttja tjänster på nätet med proffs i andra länder kommer området ‘caring’ och fingtoppskänslan hos proffsen kanske spelas ut?

Mänskliga normer och värderingar (etik) för vårt samspel och samarbete spelar avsevärt starkare kort än någon teknik. Kan professionerna börja samagera med invånaren/patienten kommer skråbildningen suddas ut i viss mån, men stärkas i samklang med det handlingsutrymme som vi alla verkar i.

Det som syns mig världsfrånvänt, är att det fortfarande idag är många vård- och hälso proffs som inte nätverkar (förutom på skråbildande konferenser)? Om ett skrå som barnmorskorna, som har 300 år av praktik, och 125 av erkänd profession samt gemensam kunskapsbildning (teori/praktik) via 100 disputerade, inte kan hitta en konversationsyta för sin vardag. Kommer de oavkortat bli förtvina eller se närliggande skrå ta anspråk på deras domäner, där hellre korsbefruktningen kan skapa bättre praktik i vardagen. Ursprunget till professionen Barnmorska, var ju att stävja charlataner och månglare för att säkra en naturlig och säkrare födsel. Liksom att specialiseringen stärkts i konversationerna med omvärlden, som läkarskrået, politiker och medborgare.

Hävstången i detta ligger hos oss medborgare som finns där! Vi vill inget annat än att få bästa möjliga rådgivning/vård/omsorg (om inte för att sortera korten av möjligheter).

De starka trenderna av 1. industi-processer för bättre resursutnyttjande, 2. skråombildning, och 3. individualiserad/personaliserad vård (konsument-centrerad) måste ges navigeringskunskap för att hitta fram.

Vi kan låta tekniken stärka våra sociala strukturer, där våra mänskliga förmågor vävs ihop och smälter in med de tekniker vi behöver. Eller styras av teknik-ångest och utesluta vettiga alternativ, eller skapa maskinella-processer för reproduktion (tekniken tar överhand = dystopierna).

Här kan det kontinuerliga behovet av förbättring i vardagen (tänk lean), spelas upp med alla tre nivåer av förändring. Om praktikerna tillåts konversera och öppet skapa dialogen. Det lokala perspektivet och skiten under naglarna, baserad på gräsrötternas kunnande vävs ihop med upplevelsen och känslan från oss som medverkar och agerar på förlossningen! (exempelvis via öppna forum som Familjeliv.se) Goda idéer och praktiker, måste kunna skapa nya innovativa processer. Vi människor är bästa exemplet på att nyttja trånga resurser för att hitta genvägar. I upprop som Sjukvårdsreform.nu skapar vi förändringslusten från tidigare ‘knutna nävar i fickan’ till revolution på golvet likt förruttnade diktaturer som nu faller dagligen. Gallringen och de nya strukturerna som kommer ur detta reningsbad är omöjliga och förutse, men givet en god förutsats kan ödetsnycker (serendipitet) korskoppla perspektiven från alla aktörer.

http://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/5679579373/

http://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/5679579373/

Nya Perspektiv

Medicin för professionen: Nätverka nu! agera nu! Hur man skapar hållbara sociala strukturer är mitt och många andras forskningsområde, så spelreglerna finns som nedladdningsbara ‘förändrings appar/modeller‘. Exempelvis har idag lärar-skrået sedan 2000-talet en gemensam tummelplats för sin vardag på Lektion.se.

För de smarta och kloka IT-utvecklare som hänger på ITiVården med flera ställen, så torde det idag finnas gott om spelutrymme för en open-source gällande rörelse av tjänster som kan stärka nätverkandet inom skråbildningen (praktikerna), och öppna konversationerna med oss ;-)

Kommentera inlägget

Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

Var god skriv in texten du ser nedan:

XHTML: Ni kan använda er av följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>